Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus päätöksen antamisesta

Talvivaara Sotkamo Oy ja Vapo Oy Vuoksen vesistöalueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelman vahvistaminen ja toimeksianto 2019-2023

Kuulutus