Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus päätöksestä

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.

Kuulutus Terrafame PIMA-päätöksestä