Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus päätöksestä

Kainuun ELY-keskus on antanut 4.11.2019 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta. Päätös koskee pilaantuneen maa-alueen kunnostamista Sotkamossa osoitteessa Kantolantie 9 olleen autokorjaamon ympäristössä.

Päätos Kantolantien korjaamo Sotkamo