Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Kainuun elinkeino-, kiikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt luonnonsuojelulain (47§) mukaisen päätöksen.

Kuulutus