Kainuun liiton kuulutus

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ehdotuksen nähtäville asettaminen.

Kuulutus