Kutsu esittelytilaisuuteen (verkko-osoitteessa) Tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen välillä Vuokatti – Kontiomäki, Sotkamo, Paltamo

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Väylävirasto sekä Sotkamon ja Paltamon kunnat laativat ratasuunnitelmaa "Tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen välillä Vuokatti – Kontiomäki" Sotkamon ja Paltamon kuntien alueella.

Suunnittelukohteena on Joensuu-Kontiomäki rataosuus välillä Vuokatti-Kontiomäki. Suunnitelmaan sisältyy tasoristeyksien parantamista sekä poistuvien tasoristeyksien liikenteen ohjaamista yksityisjärjestelyin jäljelle jääviin tasoristeyksiin. Suunnitelman tavoitteena on parantaa ratajakson tie- ja rataliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Suunnitelmaluonnokset ovat esillä 17.9.2020 alkaen verkko-osoitteessa:
https://vayla.fi/kainuussa-suunnitteilla/rataosuuden-vuokatti-kontiomaki-parantaminen-sotkamo-ja-paltamo ja niitä esitellään asukkailla, maanomistajilla ja muille asiasta kiinnostuneille ke 23.9.2020 klo 17.00 – 18.30 Teams-tapahtumassa, joka tallennetaan. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen
tilaisuuteen tapahtuu em. verkko-osoitteeseen tallennetun linkin välityksellä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse
kirjautua. Esittelytilaisuuden Teams-tapahtumaan on mahdollista osallistua myös Sotkamon kunnantalolta valtuustosalista, josta on järjestetty tarvittavat yhteydet tapahtumaan.

Kutsu esittelytilaisuuteen