Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuulutus

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 ehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 23.3. – 24.4.2020 väliseksi ajaksi.
Koko Pohjois-Karjalan kattava kokonaismaakuntakaava kumoaa voimassa olevat vaihe- maakuntakaavat (1.–4.) lukuun ottamatta tuulivoimatuotannon alueita. Kaavassa esitetään uudet ja päivitetyt maankäyttövaraukset vuoteen 2040 saakka. Keskeisiä maankäytön teemoja ovat mm. alue- ja yhdyskuntarakenne, liikenne, kulttuuriympäristö, luonnonsuojelu, luonnonvarat, virkistys ja matkailu sekä erityistoimintojen alueet.

Aineisto nähtävillä
Maakuntakaavaehdotuksen aineisto on nähtävänä verkkosivuilla
pohjois-karjala.fi/maakuntakaava-2040, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimistossa arkisin klo 9–11 sekä Pohjois-Karjalan kuntien kunnanvirastoissa niiden aukioloaikoina.
Koronaviruksesta johtuen suosittelemme tutustumaan kaava-aineistoon ensisijaisesti verkkosivuillamme.

Muistutusten jättäminen
Osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus maakuntakaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa perjantaihin 24.4.2020 klo 11 mennessä Pohjois-Karjalan maakuntahallitukselle osoitettuna joko postitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeella.
Postiosoite: Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu Sähköposti: kirjaamo@pohjois-karjala.fi
Verkkosivu: pohjois-karjala.fi/maakuntakaava-2040

Lisätietoja:
aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, 0400 832 572
ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen, 050 412 0717
liikenneasiantuntija Jyrki Suorsa, 050 466 8511
maankäyttöasiantuntija Heikki Viinikka, 050 593 7269

Maakuntakaava 2040 ehdotus lausunnot ja vastineet MKH 16.3.2020