Pohjois-Savon liiton kuulutus

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040: 2. vaiheen kaavaluonnokset ja valmisteluaineisto nähtävillä.

Kuulutus