Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on 27.9.2017 tekemällään päätöksellä §138 päättänyt ottaa kevytmaidon ja voin vaihtoehdoksi päiväkotien ja peruskoulujen valikoimaan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 21022019