Sonkajärven kunnan kuulutus

Kuulutus Sonkajärven kunnan Honkamäki-Viidankankaan tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pidosta.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma