Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen (685/2015) nojalla lupahakemuksen.

Kuulutus