Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (358/2015) nojalla lupahakemuksen

Kuulutus