Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40§:n nojalla malminetsintälupahakemuksen

Kuulutus Lapasuo