Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 7.8.2018 hyväksynyt seuraavan malminetsintälupaa koskevan hakemuksen:

Kuulutus ja päätös Uutela 18