Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus

Valtioneuvosto on antanut 6.2.2020 päätöksen seuraavassa asiassa (VN/7915/2019):
Terrafame Oy:n hakemus saada lupa ydinenergialaissa tarkoitettuun kaivos­ ja malminrikastustoimintaan
Päätös on sähköisesti saatavissa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamosta (puh. 029506 0660 ja sähköposti kirjaamo@tem.fi) sekä valtioneuvoston verkkosivulta https://valtioneuvosto.fi/paatokset.
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 9.3.2020. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Lisätietoja
• erityisasiantuntija Eriika Melkas, puh. 029 504 7134, sähköposti eriika.melkas@tem.fi
• www.tem.fi/ terra famen-uraanin-talteenotto

Helsingissä 6. päivänä helmikuuta 2020
Työ- ja elinkeinoministeriö

Terrafamelle lupa uraanin talteenottoon Sotkamossa
Valtioneuvoston päätös
Terrafame Oy uraanin talteenottoa koskeva valtioneuvoston päätös
Hakemus
Lausumaehdotus