Vaasan hallinto-oikeuden julkinen kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 27.11.2023 nro 1575/2023, valitus
ympäristölupa-asiassa, Sotkamon hopeakaivoksen toiminnan laajentaminen,
muuttaminen ja toiminnan osittainen aloittaminen muutoksenhausta
huolimatta, Sotkamo.

Kuulutus