Vaasan hallinto-oikeuden julkinen kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 13.4.2022, nro 53/2022. Päätös koskee Sotkamon kunnassa sijaitsevan Uutelan kaivoksen toiminnan olennaista muuttamista, luvan hakijana on Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike. Päätös sisältää ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kuulutus