Vaasan hallinto-oikeuden julkinen kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.12.2022 nro 1508/2022, valitus ympäristölupa-asiassa, Terrafame Oy:n kaivokselta purkuputken kautta Nuasjärveen johdettavista jätevesipäästöistä aiheutuvien vahinkojen
korvaaminen, Sotkamo ja Kajaani

Kuulutus