Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.5.2020 nro 20/0050/3, valitus ympäristölupa-asiassa puhtaiden maa-ainesten ja lumien läjittämistä koskevan ympäristöluvan lupamääräyksissä määrätyn suunnitelman toteuttaminen, Sotkamo

Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus