Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.5.2020 nro 20/0049/3, valitus ympäristölupa-asiassa, ympäristöluvan myöntäminen puhtaiden maa-ainesten ja lumen läjittämiselle, Sotkamo

Vaasan hallinto-oikeuden päätös