YVA-kuulutus

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kuuluttaa Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta mielipiteiden esittämiseen ja lausuntojen antamiseen varatun ajan 16.4-17.5.2018

Kuulutus