YVA-kuulutus

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kuuluttaaTerrafame Oy:n Kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta mielipiteiden esittämiseen ja lausuntojen antamiseen varatun ajan 29.3-29.4.2019

sakka-YVA ohjelman kuulutus