Kuntalisä

Sotkamon kunnassa otettiin käyttöön kuntalisä kunnanvaltuuston päätöksellä 15.12.2015 § 85. Sotkamolaiset yhdistykset, yritykset ja kotitaloudet voivat hakea Sotkamon kunnalta kuntalisää pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen liittyviin ohjaamiskustannuksiin. Kuntalisää pyritään myöntämään sellaisten henkilöiden työllistämiseen, jotka ovat olleet työttöminä yli 300 päivää. Perusteina kuntalisän myöntämiselle on pitkään työttömänä olleen työnhakijan ohjaamisesta hänet työllistävälle organisaatiolle syntyvät kustannukset. Kuntalisää saavalta työnantajalta edellytetään työllistettävän henkilön aktiivista ohjaus, tukemista ja hänen perehdyttämistään työtehtäviin. Kuntalisän myöntämisen perusteena ovat siis työllistettävän henkilön työssä tapahtuvasta ohjaamisesta (työnantajan käyttämä aika), työllistettävän henkilön mahdollisesta kouluttamisesta ja hänen työtehtäviensä räätälöimisestä (esim. työnantajaorganisaation toiminnan muutokset, työvälineet jne.) muodostuvat kustannukset. Kuntalisää ei makseta työntekijän palkkaamisesta syntyviin kustannuksiin eikä niihin käytettäväksi, joten kuntalisä ei kasaannu yhteen TE-hallinnon palkkatuen kanssa.

Sotkamon kunnan kuntalisää voidaan myöntää rekisteröidyille sotkamolaisille yhdistyksille sekä Sotkamossa toimiville yrityksille ja säätiöille. Kuntalisää voidaan myöntää myös niille sotkamolaisille kotitalouksille, jotka palkkaavat pitkään työttömänä olleen henkilön palvelukseensa. Kuntalisää ei voi hakea takautuvasti vaan kuntalisähakemus on laitettava vireille ennen työllistettävän henkilön työsuhteen aloittamista. Kuntalisä on harkinnanvarainen ja kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä kuntalisän. Kuntalisän suuruus on 600 euroa/kk per työllistettävä henkilö, kuitenkin siten, että vuotuinen tukikatto on 3600 euroa/hlö (6 kk x 600 €/kk).

 

Kohti työtä -malli työllisyydenhoidon tueksi Kainuussa

Kohti työtä tiedote

http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/tyollisyys/kohti-tyota-palvelukartat