Tolokkua tukea ja osallisuutta Sotkamossa -hanke

Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskus kohdentaa Euroopan sosiaalirahaston tukea Sotkamon kunnalle Tolokkua tukea ja osallisuutta Sotkamossa -hankkeelle ajalle 01.01.2019-31.12.2021.

Hankkeen tuloksena syntyy matalan kynnyksen toimintakeskus Ratatielle (os. Ratatie 8) Sotkamoon, jossa toteutetaan erilaisia yksilö- sekä ryhmätoimintoja, jotka tukevat eri elämäntilanteessa olevien ihmisten tarpeita ja voimaantumista ikään katsomatta. Hankkeen avulla tiivistetään moniammatillista asiakastyötä mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, TE -toimiston sekä kunnan välillä. Lisäksi hanke rakentaa yhteistyötä mm. kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä tai vähentää sosiaalista syrjäytymistä edistämällä kohderyhmän osallisuutta ja toiminta- ja työkykyä.

”Yhdessä tehden, itsestäni ja toisesta huolehtien mä voimaannun”