Tolokkua tukea ja osallisuutta Sotkamossa -hanke

Hanke on päättynyt ja sen toiminnasta ja tuloksista on tehty video, joka näet Sotkamon kunnan YouTube-kanavalta.

Hankkeen tuloksena syntyi matalan kynnyksen Toimintakeskus Ratatielle (os. Ratatie 8) Sotkamoon. 1.1.2022 alkaen toimintaa jatketaan osana kunnan peruspalveluita. Lisätietoa Toimintakeskuksen toiminnasta Toimintakeskuksen sivuilta.

”Yhdessä tehden, itsestäni ja toisesta huolehtien mä voimaannun.”