Tolokkua tukea ja osallisuutta Sotkamossa -hanke käynnistyy

Sotkamon kunta on saanut tänään 10.12.2018 maakunnan yhteistyöryhmältä (MYR) myönteisen rahoituspäätöksen Tolokkua tukea ja osallisuutta Sotkamossa -ESR-hankkeelle vuosille 2019-2021.

Sotkamon kunnan toimesta on kartoitettu aktiivisesti Sotkamon alueen työllisyydenhoidon tilaa sekä kehittämistarpeita. Selvitystyön sekä toimijoilta saadun palautteen perusteella Sotkamon kunnassa ei ole riittävästi tarjolla matalan kynnyksen toimintapaikkoja, mitkä tukisivat pitkäaikaistyöttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden osallisuutta ja kuntoutumista. Edellä mainittujen toimintapaikkojen puuttuminen vaikuttaa merkittävästi ihmisten hyvinvointiin, pitkittyviin työttömyysjaksoihin sekä työmarkkinatuen maksuosuuksien kasvuun. Kunta on päättänyt reagoida tarpeeseen ja hakea ratkaisuja matalan kynnyksen työtoimintamahdollisuuksien tarjoamiseen ja kehittämiseen erityisesti osallisuutta ylläpitävään ja työhön kuntoutumisen vaiheisiin. Kunnan näkemyksen mukaan ja saadun palautteen myötä uskotaan vahvasti, että toimintakeskus tukee tätä ratkaisuna tällä hetkellä parhaiten.

Hankkeen kohderyhmää ovat työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt; kaikki sotkamolaiset osallisuuden ja kuntoutumisen vaiheen palveluita tarvitsevat nuoret ja työikäiset henkilöt (Työllisyydenhoidon käsikirja). Hankkeen kohderyhmää ei rajata sosiaalisen taustan tai työttömyyden keston perusteella, koska palvelua halutaan tarjota kaikille sitä tarvitseville. Hankkeen aikana tavoitellaan saavutettavan 140 asiakasta.

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä tai vähentää sosiaalista syrjäytymistä edistämällä kohderyhmän osallisuutta ja toiminta- ja työkykyä. Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat haavoittuvampaan kohderyhmään, jotka kokevat työmarkkinoilta syrjäytymistä ja syrjintää. Riskitekijöitä ovat mm. mielenterveys- ja päihdeongelmat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja koulutuksen puute. Hankkeella kehitetään yksilö- ja ryhmävalmennusten sisältöjä sekä moninkertaisestaan ryhmävalmennusta Sotkamossa. Hankkeen tuloksena syntyy matalan kynnyksen toimintakeskus Ratatielle Sotkamoon, joka lisää mahdollisuuksia muiden palveluiden rinnalle. Hankkeen avulla tiivistetään moniammatillista asiakastyötä mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, TE-toimiston sekä kunnan välillä. Lisäksi hanke rakentaa yhteistyötä mm. kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa sekä hyödyntää kunnan ja Kainuun soten resursseja ohjaustoiminnassa (mm. erityisliikunta, mielenterveys- ja päihdepalvelut).

Hankkeen uutuusarvo on monipuolinen matalan kynnyksen toimintakeskus, jossa toteutetaan erilaisia yksilö- sekä ryhmätoimintoja, jotka tukevat eri elämäntilanteessa olevien ihmisten tarpeita ja voimaantumista ikään katsomatta. Kyseessä on kokonaan uutta toimintaa ja palvelua Sotkamossa, jolle on useilta toimijoilta saadun palautteen perusteella ilmeinen tarve. Hankkeen uutuusarvoa tuo terveydenhuollon ammattiosaamisen vahva kytkeminen toimintakeskukseen. Hankkeen ohjaustoimintaan kytketään mukaan 3. sektorin verkosto ja kunnan työntekijät. Hankkeella pyritään osaltaan vaikuttamaan koulukeskeytysten määrään. Toimintakeskus tarjoaa mahdollisuuden nuorille ja aikuisille suorittaa opintoja tuetussa ympäristössä tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten kanssa (mm. KAO). Hankkeessa testataan digitaalisia palveluita vastaamaan kohderyhmän tarpeita.

Hankkeen uutuusarvoa on myös Green Care -tyyppisen toiminnan käynnistäminen kunnan toimintana Sotkamossa. Toiminta tulee tukemaan kohderyhmän lisäksi myös muiden kuntalaisten osallisuutta.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 – 31.12.2021 (3 vuotta). Hankkeessa tulee työskentelemään kolme kokoaikaista ohjaajaa ja osa-aikainen projektipäällikkö. Ohjaajien paikat tulevat hakuun viimeistään huomenna.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 739 954 euroa, josta julkisen tuen osuus on 554 966 euroa (75%) ja Sotkamon kunnan omarahoitusosuus 184 988 euroa (25 %). ESR-tuen hankkeelle myöntää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Sotkamon kunta.

Lisätietoja:
Heidi Pyykkönen
Talousjohtaja
Sotkamon kunta
Markkinatie 1
88600 Sotkamo
p. 044-7502870
heidi.pyykkonen@sotkamo.fi