Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi myönnettävien avustusten ja niihin liittyvien korkotukilainojen hakeminen vuodelle 2018

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa.

Erityisryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.
Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että vuokratalo tai –asunnot soveltuvat erityisryhmän käyttöön ja että erityisryhmään kuuluvilla on pitkäaikaista asunnontarvetta paikkakunnalla. Hankesuunnitelmassa on osoitettava, että hanke on kokonaisuudessaan taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltu.
Hakuohjeita ja -lomakkeita on tulostettavissa ARAn sivuilta: www.ara.fi/ Lainat ja avustukset/Erityisryhmien investointiavustus.
Hakemukset jätetään 6.10.2017 mennessä Sotkamon kunta/asuntotoimi, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.
Lisätietoja toimistopäällikkö Päivi Huotarilta, puh. 044 750 2212, sähköposti:paivi.huotari@sotkamo.fi

Sotkamon kunta
Asuntotoimi
17.8.2017