ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Ilmoittautuminen esiopetukseen ajalle 19.8.2019 - 29.5.2020 ja hakeminen varhaiskasvatukseen 1.8.2019 alkavalle toimikaudelle.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN AJALLE 19.8.2019 – 29.5.2020

Esiopetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti eAsiointipalvelussa Sotkamon kunnan nettisivujen kautta. Mikäli ilmoittautumista ei ole mahdollista tehdä sähköisesti, sen voi tehdä myös puhelimitse p. 044 750 2230. Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 25.1.2019.

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN 1.8.2019 ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE

Hakuaika on 14.1. – 25.1.2019 ja hakemus tehdään pääsääntöisesti eAsiointipalvelussa Sotkamon kunnan nettisivujen kautta. Järjestelyjen helpottamiseksi pyydämme uusia hakijoita tekemään hakemuksen, mikäli varhaiskasvatuksen tarpeen alkaminen on tiedossa. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta perheet saavat täytettäväksi paikansäilyttämisilmoituksen nykyisestä varhaiskasvatuspaikasta.

Mikäli vuonna 2013 syntynyt lapsi, joka ei tällä hetkellä ole varhaiskasvatuksessa, tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuspaikan, täyttäkää myös varhaiskasvatushakemus. 

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista tehdä sähköisenä, lomakkeita saa varhaiskasvatuksen toimipisteistä tai voi tulostaa www-sivulta.

Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa haetaan hakuajan jälkeen, hakemus on tehtävä viimeistään 4 kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista, jotta kunnalla olisi velvollisuus paikan järjestämiseen. Mikäli kyseessä on vanhempien opiskelun tai työn aloittaminen, eikä ajankohta ole ennakoitavissa, kunnan on järjestettävä varhaiskasvatuspaikka viimeistään 2 viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Lisätietoja saa päiväkodeista tai varhaiskasvatuksen toimistosta.

Sotkamon varhaiskasvatus