Järvimaisema kesällä.

Fortum tiedottaa: Oulujoen vesistöalueen tulvasta odotetaan hieman keskimääräistä runsaampaa

Oulujärven pinta on kuitenkin ajankohdan keskimääräistä pintaa alempana, joten tulvan ei odoteta aiheuttavan poikkeavia virtaamia Oulujokeen. Kiantajärvi sekä Vuokkijärven pinta ovat hieman 10 vuoden keskimääräistä korkeammalla. Näissä kahdessa järvessä tulvan odotetaan myös olevan tavanomaista hieman suurempi, mutta virtaamien odotetaan pysyvän Emäjoessa keskimääräisinä tulvavirtaamina.

Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on nyt NN+ 155,67 m, joka on lähellä ajankohdalle keskimääräistä pinnankorkeutta. Kiimasjärven pinnankorkeus on NN+ 136,35 m, joka on 33 senttimetriä keskimääräisen alapuolella ja Nuasjärven pinnankorkeus on NN+ 136,26 m, joka on 24 senttimetriä keskimääräisen alapuolella.

Lue tästä koko tiedote.