Kartta alueesta

Hakkuutyömaa Aurinkoladulla

Liikuntapalvelut

Katinkullan golf-kentällä kaadetaan puustoa Nuas kentällä väylien 15 ja 9 läheisyydessä, josta aurinko latu kulkee.
Hakkuutöitä tehdään 27.-30.3.2023 välisenä aikana. Tällä ajalla aurinkoladun maaosuus on osittain poikki työmaan takia.
Lisäksi talvipyöräilyreitti on poikki ja reittiä ei kunnosteta kyseisenä aikana.

Alueella liikkujia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota turvallisuuteen, eikä työkoneiden läheisyyteen pidä mennä!

Lisätietoja golf-kentän hakkuutyöstä Katinkulta golfin Kenttämestari Matti Niskaselta ja
Sotkamon kunnan puisto- ja liikunta-alueiden päällikkö Hannu Järviseltä