Ilkanmäentien ympäristön asemakaavan muutos nähtävänä

1.-30.10.2018

Kaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaan nähtävänä 1.-30.10.2018 välisen ajan Sotkamon kunnan kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululla sekä internet –sivuilla www.sotkamo.fi.

Kaavoitettava alue sijaitsee Sotkamon kunnassa Vuokatinvaaran asemakaava-alueella. Asemakaavan muutos koskee korttelia 830, korttelin 831 tontteja 1 ja 6 sekä näihin rajoittuvia katu- virkistys- ja paikoitusalueita. Suunnittelualue sijaitsee laskettelurinteiden ala-aseman ympäristössä Ilkanmäentien varrella. Kaavamuutoksen keskeisempänä tarkoituksena on selvittää maankäytön tehostamisen ja korkeamman rakentamisen edellytykset suunnittelualueella.
Ilkanmäentien ympäristön asemakaavaluonnos
Ilkanmäentien ympäristön asemakaavan kaavaselostus

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus ilmoittaa suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana Sotkamon kunnan kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 28.9.2018

Ympäristö- ja tekninen lautakunta