Kaavoituskatsaus 2020

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).

KAAVOITUSKATSAUS 2020

Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla (MRL 7 §).
Sotkamon kunnan kaavoituskatsaus 2020 on nähtävänä kaavoitus- ja mittaustoimistossa, kirjastossa ja kunnan internet –sivuilla.

Sotkamo 28.1.2020
KUNNANHALLITUS