Kuvassa lukee Ajankohtaista Covid-19 ja siinä on viruksen kuvia.

Kainuun sote ja PSAVI: Oh­jei­ta ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten ja ti­lo­jen käy­tön osal­ta

Kainuun sotelta ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta on tullut terveysturvallisuusohjeita myös videon muodossa.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys Kai­nuun alueel­la (20.1.–19.2.2022) vel­voit­taa ti­lo­jen hal­lin­nas­ta vas­taa­via ja nii­tä toi­min­nas­saan käyt­tä­viä eh­käi­se­mään ti­lois­saan asiak­kai­den lä­hi­kon­tak­tin ai­heut­ta­maa tar­tun­nan ris­kiä (TtL 58d §).

Lue lisää ja katso 7.2.2022 nauhoitettu videotallenne painamalla tästä.