Kainuun sote: Sot­ka­mos­sa yksi koronatartunta ja Vuo­ka­tis­sa nel­jä tar­tun­taa Kai­nuun ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vil­la hen­ki­löil­lä

Kaik­kien tar­tun­nan saa­nei­den osal­ta on jäl­ji­tys teh­ty ja mah­dol­li­sis­ta jat­ko­toi­mis­ta tie­do­te­taan tar­vit­taes­sa.

Kai­nuus­sa on to­det­tu lop­pu­vii­kol­la kuu­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, yk­si Sot­ka­mos­sa, yk­si Kuh­mos­sa, se­kä Vuo­ka­tis­sa nel­jä tar­tun­taa Kai­nuun ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vil­la hen­ki­löil­lä. Kaik­kien tar­tun­nan saa­nei­den  osal­ta on jäl­ji­tys teh­ty ja mah­dol­li­sis­ta jat­ko­toi­mis­ta tie­do­te­taan tar­vit­taes­sa.

Nord­lab-la­bo­ra­to­rion näyt­tee­no­ton työn­te­ki­jäl­lä ol­lut ko­ro­na­tar­tun­ta ei ole ai­heut­ta­nut jat­ko­tar­tun­to­ja ja ti­lan­ne on tä­män ta­pauk­sen osal­ta hal­lin­nas­sa. Sot­ka­mon ter­veys­kes­kus­sai­raa­lan vuo­deo­sas­ton ko­ro­na­tar­tun­ta­ry­päs on rau­hoit­tu­nut. Po­ti­lail­le ja hoi­ta­jil­le on teh­ty tors­tai­na kol­mas tes­taus­kier­ros kaik­kien osal­ta ne­ga­tii­vi­sin tu­lok­sin. Ti­lan­near­vioin­ti osas­ton avaa­mi­ses­ta teh­dään seu­raa­van ker­ran en­si maa­nan­tai­na.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa hel­pos­ti ja mak­sut­ta kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­sä. 15. mar­ras­kuu­ta al­kaen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia saa myös inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä. Ro­ko­tus­pis­teis­tä saa li­sä­tie­to­ja Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo se­kä so­te.kai­nuu.fi/inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set.

Lue Kainuun soten koko tiedote:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-loppuviikon-aikana-6-koronatartuntaa-sotkamon-terveyskeskussairaalan-vuodeosastolla