Kainuussa 5 uutta koronatartuntaa, myös Sotkamossa altistumisia

Sotkamossa on todettu koronavirusaltistuksia. Nyt on tärkeää huolehtia

  • turvaväleistä
  • käsi- ja yskimishygieniasta
  • kasvomaskien käytöstä silloin, kun turvavälien noudattaminen ei ole mahdollista
  • Koronavilkun lataamisesta
Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, tee tes­ti www.omao­lo.fi pal­ve­lus­sa ja ole yh­tey­des­sä Sotkamon terveysasemalle p. 08 6156 5009, päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116 117 tai www.omasote.kainuu.fi.
Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta tai joil­la lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa.
Sotkamon kunta seuraa tilannetta ja tiedottaa asiasta huomenna lisää.