Kunnanhallituksen päätöstiedote 22.11.2022

Sotkamon kunnanhallitus kokoontui tiistaina 22.11. käsittelemään mm. ensi vuoden talousarviota sekä kuntalais- ja valtuustoaloitteita. Lisäksi asialistalla oli työllisyydenhoidon määräaikaisten virkojen jatkaminen kuntakokeiluun perustuen. Kunnanhallitus päätti myös 375-vauvarahan myöntämisperusteista.

Kunnanhallitus sai tiedokseen vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman. Vuonna 2023 tilikauden tuloksen arvioidaan olevan noin -2,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2023 investoinnit ovat bruttomääräisesti yhteensä 25,2 miljoonaa euroa. Kunnan taseessa arvioidaan olevan kumulatiivista ylijäämää vuoden 2023 lopussa noin 47,3 miljoonaa euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman.

Kunnanhallitus päätti jatkaa määräaikaisen työllisyysasiantuntijan virkaa ja neljän määräaikaisen työllisyysohjaajan virkoja 31.12.2024 asti. Kunnanhallituksen aiempien päätösten mukaan kyseiset määräaikaiset virat olisivat päättyneet 30.6.2023, mikä perustui alkuperäisessä laissa määriteltyyn työllisyyden kuntakokeiluiden kestoon. Kuntakokeilulain voimassaoloa on jatkettu 31.12.2024 asti, jonka vuoksi kunnanhallitus päätti jatkaa virkojen määräaikaisuuksien päättymisen lain voimassaolon päättymiseen saakka.

Valtuustoaloitteeseen perustuvan Sotkamo 375-vauvarahan myöntämisperusteet tulivat kunnanhallituksen hyväksymäksi. Vuonna 2022 syntyneille vauvoille myönnetään vauvarahaa 375€/lapsi, joka on kertaluontoinen ja saajalleen verotettavaa tuloa. Sekä vauvan että huoltajan kotikunta tulee olla Sotkamo 31.12.2022. Vauvarahaa maksetaan myös vuonna 2022 alle 1-vuotiaan lapsen adoptoineelle perheelle. Vauvarahan hakemisesta Sotkamon kunta tiedottaa erikseen.

Kuntalaisaloitteita tässä kunnanhallituksen kokouksessa käsiteltiin useita. Kunnanhallitus kannatti ja päätti saattaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tiedoksi mm. seuraavia asioita käsitteleviä kuntalaisaloitteita: linja-autopysäkin lisääminen Kuikkalammentielle, esteetön pääsy linja-autopysäkille Leivolankylän kohdalla, uusi linja-autopysäkki Kainuuntielle, roskakorien lisääminen taajaman alueen linja-autopysäkeille, suojatien lisääminen Kainuuntielle sekä Kivirannantien perusparannus ja uusi linjaus.

Kuntalaisaloitteiden lisäksi kunnanhallitus käsitteli seuraavia valtuustoaloitteita: Ukrainan sodan pakolaisten vastaanottaminen, voimailu- ja kuntosalitilojen siirtäminen tyhjilleen jäävään kirjaston tiloihin, yleisurheilun suorituspaikkojen rakentaminen, ruokarukouksen ja muun seurakunnan kanssa tehtävän yhteistyön palauttaminen Sotkamon varhaiskasvatukseen, resurssien lisääminen nuorisovaltuuston toiminnan kehittämiseen ja verkottumiseen sekä Sotkamon pienoismallin esille asettaminen ja Aatoksen kehittäminen. Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle edellä esitettyjen kuntalais- ja valtuustoaloitteiden olevan asianmukaisesti käsiteltyjä ja että niistä on annettu riittävä selonteko asiaan liittyen.

Kunnanhallitus nimesi maankäyttöjaoston jäseneksi Janne Hyvösen jäljellä olevalle toimikaudelle 31.7.2023 saakka.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111