Kunnanhallituksen päätöstiedote 4.10.2022

Kunnanhallitus kokoontui tiistaina 4.10.2022. Kokouksessaan kunnanhallitus käsitteli maan omistukseen liittyviä kauppoja ja sopimuksia, Akkoniemen asemakaavan muutoksia sekä kaivoslakia ja kaivosmineraaliveroa koskevia lakiluonnoksia.

Kunnanhallitus hyväksyi Akkoniemen asemakaavan ympäristö- ja teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Akkoniemen alueen muutettava asemakaava on monelta osin vanhentunut. Muutettavan kaavan alueella on ollut tarve päivittää asemakaavaa yleisesti ja tarkastella mm. kerroslukuja, kaavarajojen ja kiinteistörajojen kohtaamista sekä rannan ja tonttien välissä olevien virkistysalueiden käyttötarkoituksia Vuokatin yleiskaavatyön yhteydessä tehtyjen linjausten pohjalta. Asemakaavamuutoksella on ajantasaistettu asemakaavan sisältöä yleisesti ja liitetty yksityisten omistamia tontin ja rannan välissä olevia virkistysalueita tontteihin silloin, kun kunnanhallituksen hankkeen käynnistyksen yhteydessä määrittämät kriteerit ovat täyttyneet.  Asemakaavan käsittely jatkuu kunnanvaltuustossa.

Maanvaihtosopimus, jossa kiinteistö Niemen omistaja ja Ohjelmatoimisto Viihdehuiput Oy:n ja Sotkamon kunta sopivat maanvaihdosta Mustolan asemakaava-alueella, tuli niin ikään kunnanhallituksen hyväksymäksi. Maanvaihtosopimuksessa kunta luovuttaa kiinteistö Niemelle n. 590 m² määräalan ja vastineeksi kunta saa kiinteistö Niemeltä n. 200 m² ja Ohjelmatoimisto Viihdehuiput Oy:lta n. 20 m² määräalat. Maanvaihtosopimuksessa kiinteistö Niemen omistaja maksaa Sotkamon kunnalle määrärahaa 5550 €. Maanvaihto pohjaa Mustolan asemakaavaan, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 21.6.2022.

Kunnanhallitus päätti käynnistää muutosneuvottelut koskien ateria- ja puhtaanapitopalveluiden henkilöstöä. Muutosneuvottelut pohjautuvat hyvinvointi-alueuudistuksessa toteutettavien ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottamis-malliin, jossa ateria- ja puhtaanapitopalveluita ei voida toteuttaa nykyisellä mallilla.

Eduskunnan ympäristövaliokunta on pyytänyt Sotkamon kunnalta lausuntoa kaivoslain muuttamisesta. Kyseistä lakiehdotusta on käsitelty jo aiemmin 17.5. Sotkamon kunnanhallituksessa eikä kunnanhallitus katsonut tarpeelliseksi antaa erillistä uutta lausuntoa hallituksen esityksestä, mutta toteaa, että lain luonnosvaiheessa lausutut seikat on syytä huomioida lakimuutoksenkäsittelyssä edelleen. Kunnanhallitus antoi lausunnon myös kaivosmineraaliveroa koskevasta lainsäädännön luonnoksesta. Lausunnossaan Sotkamon kunta toteaa mm. rojaltien käyttöön perustuvan mallin olevan selkeä ja käyttökelpoinen, mutta huomauttaa ettei kaivosveroa tule sisällyttää valtionosuuksien tasausjärjestelmään. Lausunto kokonaisuudessaan luettavissa Sotkamon kunnan verkkosivuilla.

Lisäksi kunnanhallitus päätti myydä n. 2583 m² määräalan Tenetinvirran teollisuusalueelta ja hyväksyi Sotkamon maatalouslomituspalveluiden henkilöstön siirtosopimuksen Muhoksen kunnan palvelukseen.

Lisätietoja:
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
p. 044 750 2111