Kunnanhallituksen päätöstiedote 8.11.2022

Sotkamon kunnanhallitus kokoontui tiistaina 8.11. Tällä kertaa kunnanhallitus käsitteli mm. Emäntäkoulun alueelle rakentuvan elokuvatuotannon palvelukokonaisuuteen liittyvää rakennuspaikan kauppaa, Sotkamo Silver Oy:n hakemaa määräaikaista lupaa murskata kiveä edullisten sähköhintojen aikaan ja lukion lehtorin virkamuutosta. Talousarviovalmistelusta kunnanhallitus sai myös tilannekatsauksen.

Sotkamon kunta ja Frozen Lions Productions Oy ovat neuvotelleet Vuokatinvaaran asemakaava-alueella olevan tontin kaupasta. Frozen Lions Productions Oy ostaa 544 000 €:lla entisen emäntäkoulun alueen rakennuspaikan hotellirakentamista varten, mikä kuuluu osaksi suunniteltua elokuvatuotannon palvelukokonaisuutta. Alueella on emäntäkoulun päärakennus, sen yhteyteen rakennettu liikuntasali ja kolmikerroksinen pienkerrostalo, jotka kunta sitoutuu purkamaan alueen rakennukset kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Kunnanhallitus hyväksyi Sotkamon kunnan ja Frozen Lion Productions Oy:n välisen kaupan. Kaupan toteutumisen edellytyksenä on, että kunnanvaltuuston 1.11.2022 hyväksymä Emäntäkoulun asemakaava saavuttaa lainvoiman.

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntöä asiassa, jossa Sotkamo Silver Oy:n hakee ympäristöluvan muuttamista siten, että lupamääräykseen lisätään mahdollisuus murskata kaikkina viikonpäivinä vuorokauden ympäri. Määräaikaista lupaa haetaan 1.12.2022-30.4.2023. Hakemusta perustellaan kiven murskaamisen ja jauhamisen toteuttamista edullisen sähköhintojen aikana. Kunnanhallitus totesi murskausaikojen tilapäisen muutoksen kannattavana taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Kannattava liiketoiminta on edellytys Sotkamo Silverin toiminnalle, jolla on laajat talousvaikutukset alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kunnanhallitus kuitenkin muistutti, että toimintaa tulee harjoittaa vain, kun se on rikastamon toiminnan ja talouden kannalta välttämätöntä. Ympäristövalvonnan näkökulmasta Sotkamon kunnan lausunnon antaa ympäristö- ja tekninen lautakunta.

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa Kansallisen metsästrategia 2035:n luonnokseen. Kunnanhallitus painotti lausunnossaan, että strategian toimeenpanossa tulee kiinnittää erityistä huomiota metsiin liittyvän säädösten valmistelun pitämistä kansallisena. Tavoitetilanteessa luonnon monimuotoisuuteen ja metsien hiilensidontaan liittyvät tavoitteet toteutuvat vapaaehtoisin toimin ilman ”pakottamista” ja huomioiden jo olemassa oleva tilanne.

Lisäksi kunnanhallitus päätti muuttaa Sotkamon lukion liikunnan lehtorin viran Vuokatti-Ruka urheiluakatemian johtajan viraksi.

Lisätietoja:
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
044 750 2111