Kuntastrategiakyselyn vastausten yhteenvetoa

Kuntastrategiakyselyyn tuli vastauksia yhteensä 360 henkilöltä.

Tärkeimpinä arvoina kunnan toiminnan perustaksi pidettiin vastuullisuutta, lapsiystävällisyyttä ja innovatiivisuutta.

Terveys- ja sosiaalipalvelujen saatavuuden, nuorten paluumuuton tai nuorten pitovoiman, asuntotarjonnan riittävyyden ja sopivien asuntojen saatavuuden sekä Sotkamon maineen ja vetovoiman koettiin olevan asioita, jotka eniten vaikuttavat kunnan tulevaisuuteen.

Alla olevasta linkistä pääset lukemaan kuntastrategiakyselyn vastausten yhteenvetoa:
Kuntastrategiakyselyn yhteenvetoa