Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

Destia Oy

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.6.2018 § 123 myöntänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §: mukaisen ympäristöluvan Destia Oy:lle tiloille Pöllyvaara (765-408-12-62), Pöllyvaara I (765-408-12-65) ja Pöllyvaara II (765-408-12-78).

Maa-aineslupa myönnettiin maa-ainesten ottamiseen 10 vuoden ajaksi 500 000 m3 kokonaisottomäärälle. Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta MAL 21 §:n mukaisesti ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Ympäristölupa myönnettiin soran murskaukseen ja samalla myönnettiin YSL 199 §:n mukainen aloittamisoikeus muutoksenhausta huolimatta.

Päätös on nähtävillä 29.6.-1.8.2018 Sotkamon kunnan kirjastossa, osoite Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Päätöksen antopäivä on 2.7.2018. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 1.8.2018.

Lisätietoja ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

Sotkamo 29.6.2018

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta