Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta

Kuljetuspolar Oy

MAA-AINESLUVAN HAKIJA
Kuljetuspolar Oy
Kempeleentie 7
90400 Oulu

HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hakemuksen mukainen ottamisalue sijoittuu Sotkamossa Tipasojan kylässä tilalle Tipasoja (765-407-141-16). Alueella on jo aiemmin ollut maa-aineslupa.

Ottamisalueen pinta-ala on noin 1,45 ha. Alueelta on suunniteltu otettavaksi soraa ja hiekkaa yhteensä 50 000 m3, ottoaika olisi kymmenen vuotta.

Sijaintikartta

NÄHTÄVILLÄOLO JA MUISTUTUKSET

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 7.11.-9.12.2019 välisenä aikana Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa.
Naapurit ja muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen (maa-aineslaki 13 §) asiasta, muistutus on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistoon viimeistään 9.12.2019 mennessä.

Osoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo

 Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044-750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

 Sotkamo 7.11.2019

SOTKAMON YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA