Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta

Kankaalan maa-ainestenottoalue

MAA-AINESLUVAN HAKIJA

Kuljetuspolar Oy

Kempeleentie 7

90400 Oulu

HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hakemuksen mukainen ottamisaluealue sijoittuu ns. Kankaalan maa-ainestenottoalueelle tiloille Hietikko 765-401-6-318, Hiekkatörmä 765-401-8-62, Hiltula 765-401-8-74, Metikkö 765-401-8-91, Hiekkala 765-401-9-39 ja Haapala 765-401-9-40.

Ottoalueen pinta-ala on noin 7,9 ha. Alueelta on suunniteltu otettavaksi soraa ja hiekkaa yhteensä 450 000 m3, ottoaika olisi kolme vuotta.

Hakemus sisältää myös MAL 21 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan aloittamisesta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.
Sijaintikartta

NÄHTÄVILLÄOLO JA MUISTUTUKSET

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 7.8.-5.9.2019 välisenä aikana Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa.

Naapurit ja muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen (maa-aineslaki 13 §) asiasta, muistutus on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistoon viimeistään 5.9.2019 mennessä.

Osoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo

Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044-750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

Sotkamon ympäristö- ja tekninen lautakunta