Kuulutus YSL 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta tehdystä päätöksestä

Eläinsuoja, Kolmisoppi 765-408-111-0

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on tarkistanut ilmoituksen koskien eläinsuojan toimintaa tilalla Kolmisoppi 765-408-111-0 ja tehnyt sen johdosta päätöksen.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.4.2019. Päätöksestä kuulutetaan Sotkamon kunnan virallisella ilmoitustaululla 5.4.2019 – 8.5.2019, kuulutus pidetään saman ajan nähtävänä myös kunnan internetsivuilla. Tänä aikana päätös on nähtävillä Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa, os. Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA