Kysely Salmelantien liikennejärjestelyistä

Kyselyyn voi vastata 15.5-12.6.2018 välisenä aikana.

Salmelantien ja Jataniemen asukkaat ovat tehneet kansalaisaloitteen Salmelantien toteuttamisesta kaavan mukaisesti. Kunnanvaltuusto on käsitellyt kansalaisaloitetta kokouksessaan 26.3.2018 (§ 25) ja päättänyt, että Salmelantien vaikutusalueen asukkaille järjestetään kysely, jonka perusteella päätetään jatkotoimista.

Tässä linkki kyselyyn https://query.eharava.fi/2452

Kyselyyn voi vastata 15.5-12.6.2018 välisenä aikana. Toivomme kyselyyn mahdollisimman laajaa osallistumista, jotta saisimme kattavan kuvan alueen asukkaiden näkemyksistä jatkotoimista päättämistä varten.

Sotkamo 15.5.2018

Ympäristö ja tekninen lautakunta