Kysely Sotkamon kirkonkylän kehittämisestä

Sotkamon kunta valmistelee kehittämissuunnitelmaa kirkonkylän elinvoiman parantamiseksi. Kyselyllä kerätään tietoja Sotkamon kirkonkylän kehittämisen kohteista, vahvuuksista ja ongelmista sekä niiden ratkaisutavoista. Suunnitelma huomioi kirkonkylän yhdyskuntarakenteen mahdollisuudet sekä julkisten ja kaupallisten palvelujen, asumisen, liikenteen ja harrastusmahdollisuuksien kehittämistarpeet.

Tietoa kerätään Sotkamon kaikilta asukkailta ja vierailijoilta

Kysely on suunnattu kaikille paikkakunnan asukkaille, järjestötoimijoille sekä Sotkamossa vieraileville vapaa-ajan asukkaille, matkailijoille ja työssäkäyville. Kysely toteutetaan ensisijaisesti verkkokyselynä.

Paperilomakkeita on saatavilla Sotkamon kunnan kirjastosta (os. Markkinatie 1, Sotkamo) ja lomakkeen voi palauttaa kirjekuoressa kirjaston lukusalin palautuslaatikkoon tai kunnanviraston postilaatikkoon.

Vastaamisaikaa on sunnuntaihin 22.11.2020 klo 23.59 saakka. Vastaukset ovat luottamuksellisia ja yksittäisiä vastauksia ei voi tunnistaa. Kyselyyn voi vastata nimettömänä. Jos haluat osallistua arvontaan, niin ilmoita nimesi ja puhelinnumerosi kyselyn loppuun. Arvonnan palkintoina on Sotkamon tuotekasseja.

Yhteistyöterveisin kohti elinvoimaista kirkonkylää!

Esko Lehto
projektipäällikkö
Sotkamon kirkonkylän Masterplan –hanke (1.9.2020-31.1.2021)