Lähellä.fi -logo

Lähellä.fi – Palvelu, joka yhdistää ja vahvistaa sotkamolaisia yhdistyksiä ja kuntalaisia

Sotkamon kunta on sitoutunut edistämään kolmannen sektorin roolia verkostoyhteistyön avulla, ja yhdistykset ovat keskeinen osa tätä kehitystä. Yhdistyksillä on merkittävä rooli kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lähellä.fi -palvelu on keino tuoda laajasti kuntalaisten tietoisuuteen esimerkiksi palveluita ja harrasteita, ja siten tuoda paikallista toimintaa entistä paremmin näkyväksi ja löydettäväksi.

Sotkamossa on kaivattu kunnan toimijoiden, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yhdistysten yhteistä tiedostusfoorumia. Sosiaali- ja terveysministeriön tukema Lähellä.fi-palvelu on toimiva ratkaisu, joka tuo paikallista toimintaa entistä paremmin kuntalaisten tietoon. Tämä helppokäyttöinen, niin ammattilaisten kuin kansalaistenkin käyttöön suunniteltu palvelu mahdollistaa yhdistysten, kunnan ja kuntalaisten välisen yhteistyön ja tiedonkulun parantamisen.

Lähellä.fi -palveluun oman järjestön toimintaa syöttämällä edistetään muun muassa harrastustoimintaan osallistumista ja tiedonkulkua. Palvelun kautta järjestöt voivat vahvistaa tietoisuutta olemassaolostaan ja saada lisää aktiivisia toimijoita. Valtakunnallista palvelua käyttämällä on mahdollista saada tietoa myös verkossa ja muualla Suomessa järjestettävästä toiminnasta.

Yhdistykset tavoittavat palvelua hyödyntämällä tärkeimmät kohderyhmät ja voivat kasvattaa näkyvyyttään maksuttomasti. Toimintailmoitukset leviävät useampaan paikkaan helposti Lähellä.fi -palvelun kautta.

Sotkamon kunta kannustaa kaikkia paikallisia yhdistyksiä ja yhteisöjä ottamaan Lähellä.fi-palvelun käyttöön. Tällä tavoin voidaan edistää eri toimijoiden tiedonkulkua kunnassamme.

Tutustu Lähellä.fi-palveluun.

Lisätietoja
hyvinvointikoordinaattori Kukka-Maaria Pyykkönen, kukka-maaria.pyykonen@sotkamo.fi, p. 040 680 6711