LYK- ja Sotkamon kunnan logo

Lasten oikeudet ja Sotkamon LYK-malli tutuksi myös kolmannen sektorin toimijoille

Sotkamossa on laaja ja aktiivinen kolmas sektori, joka järjestää ja toimii tiivisti sotkamolaisten lasten ja nuorten parissa. Sotkamon kunta on mukana UNICEFn Lapsiystävällinen kunta -mallissa ja haluaa nyt edistää myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa lasten oikeuksien toteutumista Sotkamossa. Lokakuun 25. päivä järjestetään kello 15.15 alkaen Lapsiystävällinen kunta -etäkoulutus, johon toivotaan mahdollisimman laajaa osallistumista muun muassa järjestöiltä ja seuroilta.

Kahden tunnin koulutuksessa perehdytään muun muassa LYK-malliin ja lasten oikeuksiin, Sotkamon kunnan LYK-työhön ja pohditaan yhdessä kuinka lasten oikeuksia voidaan toteuttaa omassa toiminnassa. Koulutuksen jälkeen osallistujat tuntevat lapsen oikeudet ja ovat tietoisia siitä, miten Lapsiystävällinen kunta -mallia toteutetaan Sotkamossa, kuinka järjestötoimijat voivat osallistua LYK-työhön ja osaltaan tukea lasten oikeuksien toteutumista toiminnassaan.

Osallistu koulutukseen Teamsissa:

Koulutus järjestetään 25.10.2023 klo 15.15.

Liity tietokoneella, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kokoustunnus: 379 219 247 326
Tunnuskoodi: WEs9Qk

Download Teams | Join on the web

Kouluttajana toimii Sotkamon kunnan LYK-kuntakoordinaattori Janne Huotari yhdessä henkilöstö- ja hallintojohtaja Riikka Borenin ja hyvinvointikoordinaattori Kukka-Maaria Pyykösen kanssa. Seurojen ja yhdistysten kannattaa osallistua koulutukseen yhdessä samalta tietokoneelta, jolloin koulutuksen aikana käydyt keskustelut tukevat entistä paremmin LYK-mallin integroimista osaksi omaa toimintaa.

Sotkamon kunta on ollut mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa vuodesta 2021 ensimmäisenä Kainuusta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin, ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Sotkamon kunta haluaa kehittämistyöllä vahvistaa ja kiinnittää huomiota erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteiden tunnistamiseen ja yhteistyöverkoston tiivistämiseen, harrastamisen tukemiseen sekä lapsivaikutusten arviointiin osana kunnallista päätöksentekoa. Aiemmin Sotkamon kunta on järjestänyt henkilöstölleen perehdytystä lasten oikeuksista ja Sotkamon Lapsiystävällinen kunta -mallista.

Lisätietoja
Sotkamon kunnan LYK-kuntakoordinaattori Janne Huotari janne.huotari@sotkamo.fi, 0447502276