""

Leivolanlahden hakkuut käynnistyvät

Leivolanlahden tielinjojen hakkuut käynnistyvät 13.3.2023 alkaen.

Leivolanlahden uuden asuinalueen rakennustyöt käynnistyvät tielinjojen raivauksella.

Alueella liikkuvia pyydetään huomioimaan hakkuualue alueella liikkuessa ja noudattamaan varovaisuutta aluetta ohittaessa.

Leivolanlahden teiden raivauksen hakkuualue.

Lisätietoja
vko 10 vesihuoltoteknikko Kalle Keränen, kalle.keranen@sotkamo.fi, 0445446367
vko 11 alkaen tieinsinööri Mika Kemppainen, mika.s.kemppainen@sotkamo.fi, 0405134953