Lukion ja kirjaston hankesuunnittelun etenemisestä

Lukion ja kirjaston hankesuunnittelutyöryhmä kokoontui edellisen kerran 27.1.2021. Hankesuunnittelutyöryhmä käsitteli mm. työskentelyperiaatteita sekä tarkensi tavoiteaikataulua. Työryhmän päätöksen mukaisesti hankesuunnittelu jaetaan teknisiin- ja toiminnallisiin selvityksiin. Käytännössä toiminnallisia selvityksiä tehdään kaikilla osa-alueilla, joiden toimintoja sijoittuu tulevaan rakennukseen. Teknisten selvitysten osalta on tehty tulevan suunnittelun tueksi mm. maaperätutkimuksia sekä tarkasteltu lähtötietoja alueen johtotietojen osalta. Asetetun tavoitteen mukaan hankesuunnitelma pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn toukokuun 2021 aikana, minkä jälkeen voidaan aloittaa varsinaisen suunnittelun kilpailutus.

Sotkamossa 19.2.2021

Hankesuunnittelutyöryhmän puolesta

Merja Ojalammi Harri Helenius
sivistysjohtaja tekninen johtaja