Maastopyöräily Vaarankylän latupohjalla

Maastopyöräily on osittain kielletty Vaarankylän latupohjalla

Vuokatti tarjoaa maastopyöräilijälle useita mielenkiintoisia vaihtoehtoja liikkua luonnon helmassa. Vaarassa kiertävät latupohjat ovat suurimmaksi osin pyöräilijöiden käytössä, mutta liikkumisessa on huomioitava hyvät käytöstavat ja yleiset ohjeet. Jokamiehenoikeudella liikkuminen on yleensä sallittua luonnontilaisilla tai siihen verrattavilla alueilla, jos siitä ei aiheudu vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa. On kuitenkin muistettava, että asumusten pihoille ei saa mennä luvatta. Tämä koskee myös viljelyksessä olevia peltoja ja muista vastaavia alueita, koska siitä voi aiheutua vahinkoa.

Talvisin Vaarankylän hiihtolatu (26km) kulkee Vaarankylän kohdalla osittain viljelyksessä olevien peltojen yli. Kesäaikaan pelloilla ei voi kuitenkaan liikkua vapaasti, vaan on liikuttava Vesikkotietä pitkin. Vaarankylän latupohjalle on viety puomit ja opasteet ohjaamaan liikkuminen pois kielletyltä alueelta. Kielto koskee oheisessa kuvassa punaisella ylimaalattua aluetta.

Toivomme pyöräilijöitä ja alueella muuten liikkuvia huomioimaan alueella olevat ohjeistukset ja kiellot, ja suunnittelemaan liikkumisen muille tai vaihtoehtoisille reiteille.

Ulkoilualuekarttoja sekä pyöräilyreittejä löytyy Sotkamon kunnan nettisivuilta osoitteesta:
https://www.sotkamo.fi/vapaa-aika/liikuntapalvelut/liikuntapaikat/lahiladut-ja-reitit/

Vaarankylän latukartta